Biuletyn Informacji Publicznej PUP w Łomży

Instrumenty Rynku Pracy

Na tej stronie prezentowane są wszystkie instrumenty rynku pracy, jakie świadczone są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży. Każda z form zamieszczona jest w oddzielnym menu po prawej stronie okna.

Zapraszamy do zapoznania się z nimi!