Biuletyn Informacji Publicznej PUP w Łomży

Informacje nieudostępnione

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy Łomży może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr. 112 poz. 1198).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć osobiście w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży (II piętro, pokój 205), przesłać pocztą na adres Urzędu bilo@praca.gov.pl lub przesłać faksem na nr 086 2163492.