Biuletyn Informacji Publicznej PUP w Łomży

Wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - stan na 30 czerwca 2014r.LP. Usługi
i instrumenty
rynku pracy
Limit Wydatki Liczba skierowanych osób
1. Szkolenia 184 760,00 166 305,39 103
2. Staże 4 247 540,00 1 544 269,74 520
3. Prace interwencyjne 934 200,00 274 200,12 123
4. Roboty publiczne 1 424 000,00 920 143,18 99
5. Zwrot składek ZUS
dla spółdzielni socjalnej
171 900,00 28 369,18 30
6. Jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej
1 800 000,00 1 480 000,00 90
7. Refundacja kosztów doposażenia
/wyposażenia stanowiska pracy
1 084 400,00- 740 000,00 47
8. Prace społecznie użyteczne 60 400,00 29 118,00 50
9. Zatrudnienie wspierane 40 000,00 11 971,35 4
10. KRUS 2 500,00 375,00 1
Razem 9 949 700,00 5 194 751,96 1067


Data powstania: piątek, 10 cze 2011 08:19
Data opublikowania: piątek, 10 cze 2011 08:42
Data edycji: czwartek, 7 sie 2014 08:40
Opublikował(a): Grażyna Krzyżkowiak
Zaakceptował(a): Grażyna Krzyżkowiak
Artykuł był czytany: 3360 razy
Ilość edycji: 1