Biuletyn Informacji Publicznej PUP w Łomży

Poradnictwo zawodowe

CO TO JEST PORADNICTWO ZAWODOWE?
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży prowadzi poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Jest to forma wsparcia oferowana przez PUP w dwóch postaciach: grupowej i indywidualnej, a osobami odpowiedzialnymi za ich realizację są doradcy zawodowi.

W CZYM MOŻE POMÓC DORADCA ZAWODOWY?

Doradca zawodowy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży

 • udzieli informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia
 • udzieli porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia
 • zbada zainteresowania i uzdolnienia zawodowe
 • pomoże w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych
 • pomoże przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą
 • pomoże w rozpoznaniu indywidualnych potrzeb klienta i jego trudności w znalezieniu zatrudnienia
 • pomoże w zaplanowaniu i zorganizowaniu drogi zawodowej poprzez pomoc w utworzeniu Indywidualnego Planu Działania
  Indywidualny Plan Działania jest formą pomocy oferowaną przez Powiatowy Urząd Pracy. To osobisty program poszukiwania pracy przez bezrobotnego bądź poszukującego pracy, w którym pracownik urzędu pracy pełni rolę osoby doradzającej w ustaleniu, a potem w realizacji zadań.

  Doradca zawodowy udziela informacji o:
 • zawodach – na podstawie dostępnych zbiorów informacji zawodowych, wśród których znajdują się:
  • teczki informacji o zawodach – zawierają one opisy czynności, zadań, wymagań, dróg kształcenia i podnoszenia kwalifikacji. Każda teczka zawiera dokładny opis jednego zawodu.
  • przewodnik po zawodach – zawiera opisy poszczególnych zawodów pod kątem: zadań i czynności roboczych, środowiska pracy, wymagań fizycznych i zdrowotnych, warunków podjęcia pracy w danym zawodzie.
  • filmy o zawodach – prezentujące różne zawody...
 • rynku pracy – lokalnym i krajowym. Doradca zawodowy udziela informacji na temat ofert pracy najczęściej zgłaszanych w PUP w Łomży, zawodów przyszłościowych, cech charakterystycznych bezrobocia na rynku lokalnym jak i w Polsce.
 • możliwościach szkolenia i kształcenia – informacje na temat kursów organizowanych przez PUP i prowadzonej na nie rekrutacji oraz na temat jednostek szkolących (ośrodki szkolące, uczelnie wyższe, szkoły policealne i pomaturalne, studium itd.). Doradca zawodowy udostępnia:
  • informatory dla maturzystów
  • informatory o szkołach dla dorosłych i egzaminach eksternistycznych
  • informatory o placówkach pozaszkolnej oświaty dorosłych.

  Doradca zawodowy dysponuje różnego rodzaju testami i kwestionariuszami badającymi zainteresowania, umiejętności, preferencje i uzdolnienia zawodowe.

  Jakie są zalety zbadania samego siebie?
 • identyfikacja swoich mocnych i słabych stron
 • doskonały punkt wyjścia do sporządzenia dokumentów aplikacyjnych
 • pomoc w wyborze zawodu/kierunku kształcenia
 • uświadomienie sobie tych cech, z istnienia których nie zdawaliśmy sobie do tej pory sprawy, np. odkrycie zdolności przywódczych lub przedsiębiorczych.


  Doradca zawodowy dla pracodawców:
 • udzieli informacji o możliwościach, sposobie i formie pomocy, jaką pracodawca może uzyskać w urzędzie pracy w zakresie doboru kandydatów do pracy

  W CZYM MOŻE POMÓC DORADCA ZAWODOWY PRACODAWCOM?
 • pomoże określić wymagania niezbędne i wymagania pożądane dla pracownika na stanowisku zgłoszonym w ofercie pracy, w szczególności kwalifikacji, umiejętności, predyspozycji psychofizycznych
 • pomoże w doborze kandydatów spośród bezrobotnych lub poszukujących pracy, wytypowanych przez pośrednika pracy na zgłoszone w ofercie pracy stanowisko pracy


  Doradcy zawodowi zapraszają wszystkich zainteresowanych na porady indywidualne.

  NA CZYM POLEGA PORADA INDYWIDUALNA?

  Porada indywidualna polega na wspólnej pracy klienta oraz doradcy zawodowego nad problemami klienta związanymi z zatrudnieniem, której efektem ma być lepsza orientacja na rynku pracy oraz skuteczniejsze działania prowadzące do podjęcia pracy. Na poradę zazwyczaj składa się cykl spotkań, podczas których doradca pracuje z klientem nad rozwiązaniem indywidualnych problemów klienta.
  Wszystkich chętnych zapraszamy do odwiedzenia doradców zawodowych, którzy przyjmują klientów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00.

  Nasi doradcy zawodowi:
  • Katarzyna Rogińska Święcka (pok. 103a, tel. 086 215 80 36)
  • Małgorzata Bandach (pok. 103, tel. 086 215 80 37)
  • Sylwia Gacka, doradca zawodowy (pok. 102, tel. 086 215 80 64)
  • Dorota Komorowska (pok. 101, tel. 086 215 80 58)
  • Anna Dobrowolska (pok. 107, tel. 086 215 80 38)
  • Sylwia Wiktorzak (pok. 107, tel. 086 215 80 38)
  doradcazawodowy@pup.lomza.pl

  PORADNICTWO ZAWODOWE JEST:
 • bezpłatne
 • ogólnodostępne
 • oparte na indywidualnych wyborach
 • oparte na równych szansach
 • oparte na swobodzie wyboru pracy i pracodawcy
 • oparte na poufności i ochronie danych osobowych

Pliki do pobrania: